מקווה ישראל

מכרז פומבי לביצוע עבודות חשמל למטבח בכפר הנוער החקלאי "מקוה ישראל"