מקווה ישראל

הזמנה להציע הצעות – הפעלת שוק איכרים במקווה ישראל