מקווה ישראל

מכרז חיצוני למשרת סגן/ית מנהלת ומנהלת חט"ע בב"ס מקוה ישראל המדור הכללי