מקווה ישראל

מסיבת פורים הפנימייה הכללית מקוה ישראל