מקווה ישראל

לוחם יס"מ נגב, מספר לתלמידי הפנימיה הכללית במקוה ישראל על הלחימה ב 07/10/23