מקווה ישראל

בציר מקוה ישראל 2023

בציר 2023 כרם מקווה ישראל
בצרנו את המלבק והפטי ורדו עם תלמידי הפנימיה
והצוותים האחראים ,
הייתה פעילות מהנה ומספקת לתלמידים