מקווה ישראל

זיכרון בסלון

אנו במקוה ישראל מקדשים ומציינים את יום השואה.

כחלק מההתייחדות עם זיכרון השואה, לחניכי המדור הכללי היה הכבוד והזכות לשמוע עדות מפיו של שורד השואה מר יוסף אפטינברג, כחלק מזיכרון בסלון.

מר אפטינברג שיתף את סיפורו האישי והעניק לחניכים שלנו ידע, רגישות, אמפתיה והשכיל אותם לגבי זוועות ההיסטוריה של העם היהודי.

אנו מודים למר אפטינברג ולזיכרון בסלון על הזכות.