מקווה ישראל

רפת

ענף הרפת בארץ הינו ענף המשלב טכנולוגיות ברמה גבוהה, ואולי מן הגבוהות בעולם, בתחומים רבים ובניהם הגנטיקה, המחשוב, מיכון החליבה והקירור, שמירה על איכות התוצרת, הזנה, בריאות העדר, בריאות העטין, הזרעה המלאכותית והעברה או השתלת עוברים. בין כל טכנולוגיות אלו ובין הטיפול היומיומי והמסור ברפת, משלבת רפת מקוה ישראל גם את החינוך לאהבת בעלי חיים והטיפול בהם.

מדי שבוע מגיעים לענף כ-100 תלמידים המבצעים את מרבית העבודות, תוך שמירה על כללי הבטיחות ותוך למידה והתנסות מתמדת, תוך קבלת אחריות על טיפולם המיטבי של בעלי החיים מההגמעה ועד החליבה, תוך כדי הניקיונות ובאווירה חברית, של צוות הלומד ומבצע את משימותיו.

ברפת של מקוה ישראל קיימות כ-90 חולבות, שבממוצע שנתי מגיעה התוצרת שלהן לכ-12,500 ליטר לחולבת בשלוש חליבות יומיות. מכסת הייצור שלנו עומדת על 1,138,000 ליטר חלב. תנובת חלב יפה לכל הדעות! 

במרץ 2022 נבנה מכון חליבה חדש המשלב טכנולוגיה מודרנית התואמת את רוח הזמן.