מקווה ישראל

ענף הרחפנים

ענף הרחפנים וההייטק בחקלאות הינו חלק בלתי נפרד ממשק מקווה ישראל ומסלול הלימודים וההכשרות בו הוא תלת שנתי. התקדמות הטכנולוגיה בשנים האחרונות הביאה לשימוש מוגבר ברחפנים ובצורך במפעילים מורשים.

בשנה הראשונה התלמידים לומדים על סוגי רחפנים, שימושם בחקלאות של ימנו ומקומם בעתיד החקלאות. התלמידים מתנסים ומתמקצעים בהטסת רחפנים ותומכים במשק מקווה במשימות השוטפות הדורשות הטסת רחפנים, כגון מיפוי הכפר החקלאי, מבנים לשימור ומעקב אחר הגידולים החקלאיים במשק. 

בשנה השנייה כחלק מעבודת החקר של התלמידים בחקלאות מבצעים התלמידים ניסויים מעשיים המשלבים רחפנים ורובוטיקה בשדה, בחממה ובמטעים. 

בשנה השלישית למגמה זוכים התלמידים להכשרה אשר מזכה אותם בסופה לקבלת היתר מטיס רב-להב מורשה מטעם רשות תעופה אזרחית.