מקווה ישראל

על המשק

בית הספר החקלאי מקווה ישראל
הוא חלק מהנוף התרבותי, ההיסטורי והחקלאי במדינת ישראל. 

חקלאות היא חלק בלתי נפרד מאופיו של המקום והרצון לשמור על הצביון ההיסטורי לצד התאמתו לתקופה המודרנית הם שמובילים אותנו בכל צעד ושעל. בהתאם לכך, אנו משנים את פני המשק החקלאי והכפר ומתאימים אותו לימינו באמצעים שונים: מחשוב ההשקיה, שדרוג אזורי המחיה של בעלי החיים, פיתוח הגן הבוטני, טיפוח האורווה, השקעה בכרם הענבים, לצד פיתוח היבטים אחרים של החיים כמו הפרדת אשפה הנעשית על ידי תושבי הכפר, הצוות, המשפחות ותלמידי הפנימיות ובתי ספר.

מתוך מחשבה על כיוונים עתידיים בחינוך אנו משתלבים בתהליך הקמת פרויקטים חדשים בשיתוף ממשלת גרמניה, משרד החינוך, משרד החקלאות ומכון וולקני, בכמה תחומים: אנרגיה חלופית ברפת בית הספר, שריפת גזם וקבלת אנרגיה חשמלית למערכת אוורור וקירור, פרויקט של ניטור ריחות וגזים הנפלטים מהלול על ידי פילטר ביולוגי, והיד עוד נטויה. בחממות עברנו לגידול ירקות במינימום ריסוסים והדברות בחומרים כימיים, בהפחתה של דשנים כימיים ובמעבר לדשן אורגני. הקמנו מערכת לאיסוף מים אפורים וטיפול בהם, הן בפנימיות והן בבית הספר החדש שנבנה מתוך כוונה להשקות את הצמחייה סביב המבנים. בחלק מהכפר עברנו לתאורה סולרית וביצענו מעבר לרכבים חשמליים. בימים אלו אנו מוסיפים תוכניות לימודים באגרו-אקולוגיה, בנוסף לשיעורי חקלאות וביולוגיה, במטרה שתלמידי בית הספר ישמשו כמדריכים ושגרירים של הכפר האקולוגי לקהילה מסביב למקווה ישראל, בערים חולון, בת ים ואזור.

לחזון בית הספר נוספה ההדגשה של חשיבות השמירה על איכות הסביבה. התלמידים ימשיכו לעבוד במשק החקלאי מבלי לוותר על ערך העבודה שהוא הבסיס למשק החקלאי, תוך שהם מכירים נושאים חדשים הקשורים לחיינו ומשפיעים עליהם, גם אם בסופו של דבר הבוגרים לא יהיו חקלאים בפועל, ערכי העבודה והאחריות הקהילתית אותם רכשו בבית הספר ילוו אותם לכל מקום אליו יפנו.

אני רואה בזאת תפיסה חינוכית חדשה לעיצוב הישראלי החדש לדורות הבאים, מתוך כוונה לאיכות חיים ובריאות האוכלוסייה לשנים הבאות מבלי לפגוע במשאבי הטבע.

ענפי המשק