מקווה ישראל

גידולי שדה

גידולי השדה במקוה ישראל משתרעים על פני כ-1700 דונם. זהו הענף הגדול ביותר ברחבי הכפר, הן בשטחו והן בעשייה החקלאית הכרוכה בו. הגידולים העיקריים הם: חיטה לגרעינים ולשחת, בקיה, המשמש כמזון לבהמות, ואבטיח לגרעינים. הגידולים מתבססים על שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, ללא צורך ב"ידיים עובדות". העבודה מתבצעת באמצעות מכונות חקלאיות, אותן לומדים התלמידים להפעיל במשך שנות התמחותם בענף.

הפעילות בגידולי השדה מתבצעת תוך שמירה על ערכי הנוף, הטבע והסביבה, ומתאימה למגבלות האזור. קיים שימוש מינימלי בחומרי ריסוס ודישון מתוחכמים ביותר, אשר אינם משאירים את חותמם על הסביבה או על התוצרת החקלאית המשווקת. בנוסף, בשנים האחרונות המים הפכו למשאב יקר שיש לשמור עליו ולכן, מתוך אחריות ודאגה לסביבה, אנו מתמקדים בחקלאות 'בעל' שהיא צורת גידול המבוססת על השקיה במי גשמים בלבד.

כחלק מהתמחות התלמידים בענף הם לומדים בבית הספר לנהיגת טרקטורים וטרקטורונים, לפי תכנית הכשרה של רשות הרישוי ומשרד התחבורה, עוברים מבחן תיאורטי ומעשי, ומקבלים רישיון נהיגה על פי חוק. בנוסף, הם מתמחים בעבודות השונות, לומדים ומכירים את הענף ואת הגידולים השונים. יחד עם מגמת הביולוגיה מבצעים התלמידים עבודות חקר בשדות מקווה ישראל ועבודות אשר עוסקות בדילמות אגרונומיות וכלכליות של המגדל.

אני רואה בזאת תפיסה חינוכית חדשה לעיצוב הישראלי החדש לדורות הבאים, מתוך כוונה לאיכות חיים ובריאות האוכלוסייה לשנים הבאות מבלי לפגוע במשאבי הטבע.