מקווה ישראל

בית הספר לנהיגה

אין חקלאי בלי טרקטור ואין טרקטור ללא רישיון נהיגה!

בהתאם לכך ובצורך הקיים בשטח, תלמידי בית הספר עוברים הכשרה מתאימה, כך בכל שנת לימודים כ-50 נהגים ונהגות לומדים לנהוג על טרקטור.

בכיתה י' עוברים התלמידים קורס עיוני ובסיומו ניגשים למבחן תיאוריה באופן עצמאי. לאחר מכן עוברים התלמידים קורס מעשי בבית הספר, ובסוף הקורס נבחנים התלמידים על ידי בוחן מוסמך של משרד התחבורה. לאחר קבלת רישיון הנהיגה, הטרקטוריסטים החדשים משתלבים בעבודות החקלאיות בענפי המשק החקלאי.