| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


דבר המנהל
על הפנימייה
משנה חינוכית
צוות חינוכי
חוגים
בית ספר ערב- מרכז לימון
גלריה
הפנימייה הישראלית-צרפתית
להרשמה לפנימייה הישראלית-צרפתית
שנת שירות
תרבות בפנימייה
שבתות בכפר
מסע לאתיופיה 2014
סרטון תדמית
להרשמה לפנימייה הכללית (חילונית)
Школа-интернат Микве Исраэль
כתבות

 

משנה חינוכית

 

חזון הכפר

כפר הנוער החקלאי מקוה ישראל ייחודי בשמירה על רצף  המורשת היהודית הציונית והחינוכית מאז תר"ל(  1870).

הכפר הינו מרכז חינוכי לנוער מהארץ ומיהדות העולם, מכוון ללמידה למצוינות אישית וחברתית ,לערכי אהבת האדם ,האדמה ,הטבע והמולדת, מאפשר מימוש עצמי של תלמידים וצוות יחד עם שיתוף הקהילה והסביבה למען הדורות הבאים .

חזון הפנימייה

פנימיית המדור הכללי מכוונת  לחינוך ערכי,  למידה למצוינות אישית וחברתית תוך כדי

מימוש האני  העצמי והקבוצתי .  אנו שואפים לשילוב מחויבות חברתית תוך כדי טיפוח

החניך והעצמתו .

 

מטרתנו הינה כי בוגר הפנימייה יהיה אדם עצמאי בעל חשיבה ערכית וממוקד לתרומה

לקהילה , יידע  לקבל את השונה בצורה סבלנית וסובלנית , ויהיה בעל מסוגלות להצליח

בחברה הישראלית על כל היבטיה .

 

מטרות העל של הפנימייה:

 

הפנימייה תהווה מסגרת חינוכית אשר בבסיסה מוגנות פיזית ונפשית לחניך,

החניך ירגיש בטחון אישי וסביבתי בכל תקופת שהייתו בפנימייה ומחוץ לה .

הפנימייה תסייע לחניך ככל הניתן לקידום מצבו הלימודי עד לניצול מרבי של יכולותיו הלימודיות.

 

הצוות יהווה דוגמא אישית מבחינה חינוכית ערכית וישמש כמודל לחיקוי בקרב החניכים .

הצוות יעניק מענה לחסכים רגשיים ופיזים עימם מגיע החניך .

הצוות ידאג לחינוכו של החניך לרכישת השכלתו ויחשוף אותו ככל הניתן לאומנות תרבות ומדע .

 

החניך יראה בפנימייה כבית חם התומך ומכיל את כל צרכיו .

החניך ירגיש חיבור ושייכות אל הכפר ויראה עצמו כחלק אינטגראלי מהווי הכפר.

החניך ישמור על קשריו המשפחתיים והקהילתיים ויסתייע בצוות הפנימייה ככל הניתן.

החניך יעמיק את ידיעותיו בנושאי ציונות ויהדות ויכיר ערכי מסורת וחג .

החניך יכיר בערכי הסבלנות והסובלנות , ייפתח אורח חיים עצמי ויביא עצמו לידי

ביטוי בנושאי תרומה לקהילה 


עיצוב: עצם הרעיון