| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


לאתר הרשמי
מנהלי המדור הכללי לדורותיו
דבר מנהלת
מידע כללי על ביה"ס
לוז בית ספרי
מרוץ ניווט לזכרו של יונתן עברון
קיימות
שכבות
חטיבת ביניים
המסע לפולין
משלחות חו"ל - Youth Exchanges
תוכניות ופרויקטים
הכלת תלמידים
האחר הוא אני
מועצת תלמידים
אירועים תשע"ד
אירועים תשע"ה
אירועים תשע"ו
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ד
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ה
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ו
ועד הורים מוסדי
מפגש ועד הורים 7.2.2014
ברכה לתחילת שנה"ל תשע"ו
גלריות - Gallery
גלריה תשע"ו 2016 Gallery
תמונות מחזור -Yearbook Pictures

 

מפגש ועד הורים 7/2/14

 

דברי פתיחה – ד"ר טלי פלוטקין, מנהלת ביה"ס המדור הכללי.

·        המבנה האירגוני.

·        תוכנית אב לפיתוח ולבינוי – כפר ובי"ס.

·        מקוה ישראל כ"כפר אקו – הוליסטי" וביה"ס "המדור הכללי" כמוביל נושא הקיימות בכפר.

·        אתר ביה"ס.

·        "מועצת תלמידים " – פיתוח מנהיגות צעירה.

 

"פדגוגיה": התפיסה החינוכית של ביה"ס והתהליך – דפנה שניידר, מנהלת חט"ע וסגנית.

·        הישגי בגרות תשע"ג.

·        תוכנית פדגוגית (בגרות חורף/ בגרות קיץ) – תשע"ד.

·        "מעקב לימודי אישי להצלחה לבגרות" – תשע"ד.

·        "ישראל עולה כיתה" – הרב שי פירון.

·        עבודות גמר.

·        נוער שוחר מדע אוניברסיטת ת"א.

·        מחנה קיץ מכון וולקני.

 

הדגשים בחטיבה עליונה:

·        לקראת קבלת תעודת הזהות שכבה י'.

·        לקראת גיוס שכבות יא', יב'.

·        מגמות ופעילויות ייחודיות: מכון בנחל שורק, מוזיאון ישראל בירושלים, מודיעין ערבית, אונ' ת"א מעבדות כימיה ביוטכנולוגיה, מפגש עם משוררים וסופרים ועוד.

·        "שיעור אחר" – לאופק תעסוקתי.

 

 

אקלים חינוכי בית ספרי מיטבי : אח"מ – אמנון עטואר, סגן מנהל שש שנתי.

 

·        גישה חינוכית – חברתית.

·        תקנון.

·        "קווים אדומים".

·        מעורבות הורים.

·        סמארט סקול לתקשורת שוטפת.

·        טיולים שנתיים.

·        של"ח כנדבך ב"אני מאמין בית ספרי" – פשצי"ם, משצי"ם.

 

 

 

מ"חיי חטיבת הביניים" – שרון חלד, מנהלת חט"ב.

 

·        רפורמת "אופק חדש" – הטמעה ושעות פרטניות.

·        תפיסה "חברתית – חינוכית".

·        ייחודיות ותוכניות העשרה.

 

הדגשים בחטיבת הביניים:

·        סמינר הקיבוצים.

·        נוער שוחר תיאטרון.

·        מורשה ותרבות ישראל.

·        "אני המשפחה והחברה" – עבודת שורשים בהסתכלות חדשה.

·        "הרצפלד", "וולפסון", "בית להיות".

·        ט"ו בשבט – נטיעות עם שר החינוך, ערב הורים תלמידים, קשר בין דורי.

·        "סודקות את תקרת הזכוכית".

·        "ניצני מדע" – מכון ויצמן.

·        "תעשיידע" – פיתוח חללית ורובוט לחלל.

·        "נוער שוחר תיאטרון" – תפיסת עולם להעשרה תרבותית.

 

 

קליטת תלמידים לשנת הלימודים תשע"ה / תוכנית "שערים – מעברים", שרון חלד ואמנון עטואר.

·        רביבים, שדות, אזור, אחרים.

·        ביצוע, תיכנון, צרכים, קשיים.

 

התגייסות הורי וועד ההורים לפעילות בית ספרית, טלי פלוטקין.

·        אתר בי"ס.

·        גיוס וקליטת תלמידים.

·        פירסום ושיווק.

·        ביה"ס "המדור הכללי" כמוביל בנושא "הקיימות" לכפר "אקו – הוליסטי".

·        תוכנית אב לפיתוח ולבינוי.

·        פעילות העשרה לתלמידים "הורי זה"ב" (על משקל "דפי זהב").

 

קביעת תאריך למפגש הבא ביום רביעי 19.3.14 בשעה 20:00 עד 21:30.


עיצוב: עצם הרעיון