| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


לאתר הרשמי
מנהלי המדור הכללי לדורותיו
דבר מנהלת
מידע כללי על ביה"ס
לוז בית ספרי
מרוץ ניווט לזכרו של יונתן עברון
קיימות
שכבות
חטיבת ביניים
המסע לפולין
משלחות חו"ל - Youth Exchanges
תוכניות ופרויקטים
"סודקות את תקרת הזכוכית"
שיעור אחר
תלמידים שוחרי תרבות
פנימיית יום
תכנית ה"נחלים"- כיתות ז'
ענף ירוק
תודעת השואה
הכלת תלמידים
האחר הוא אני
מועצת תלמידים
אירועים תשע"ד
אירועים תשע"ה
אירועים תשע"ו
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ד
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ה
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ו
ועד הורים מוסדי
גלריות - Gallery
גלריה תשע"ו 2016 Gallery
תמונות מחזור -Yearbook Pictures

 

שכבת ז' בתשע"ד מקבלת תכנית חינוכית וסביבתית למניעת זיהום נחלים וים מטעם חברת פארק אריאל שרון ופארק המיחזור חיריה. התכנית כוללת 4 מפגשים בביה"ס וארוע סיום. התכנית מתחילה בחודש ינואר. מטרתה: העברת תכנים מדעיים בנושא שירותי המערכת האקולוגית של נחלים וחוף הים והעלאת מודעות בקרב התלמידים לנושא שמירה על הנחלים והים.

 

הנה דוגמאות מתוך תכנית הלימודים של כיתה ז':

 

צרכים לקיום יצורים

§   צרכים חיוניים לקיום יצורים חיים

מים, מזון, חמצן, טמפרטורה מתאימה, קרקע או מצע אחר (לצמחים), אור (לצמחים לצורך פוטוסינתזה), הגנה.

 

המגוון הביולוגי 

 

מערכות אקולוגיות

1.            מגוון היצורים בטבע מתבטא בשוני בצורה, במבנה ובאורח חיים.

2.            מגוון המינים הקיים בעולמנו הינו תוצאה של תהליכים אבולוציוניים.

3.            קיימת התאמה בין יצורים לסביבתם.

4.            קיימים יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם.

5.            מערכות אקולוגיות הן דינמיות באופיין: מאפייניהן יכולים לעבור שינויים במהלך הזמן בהתאם לשינויים סביבתיים פיזיקליים או ביולוגיים.

6.            למגוון הביולוגי יש חשיבות לאדם ולסביבה.

7.            מעורבותו של האדם בסביבה משפיעה על המערכת האקולוגית.


עיצוב: עצם הרעיון