| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


לאתר הרשמי
מנהלי המדור הכללי לדורותיו
דבר מנהלת
מידע כללי על ביה"ס
לוז בית ספרי
מרוץ ניווט לזכרו של יונתן עברון
קיימות
רציונל
תהליך הכנסת השינוי
הקיימות בבית הספר
קישורים
סיכום תשע"ה בקיימות
תוכנית שחק ירוק תשע"ו
שכבות
חטיבת ביניים
המסע לפולין
משלחות חו"ל - Youth Exchanges
תוכניות ופרויקטים
הכלת תלמידים
האחר הוא אני
מועצת תלמידים
אירועים תשע"ד
אירועים תשע"ה
אירועים תשע"ו
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ד
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ה
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ו
ועד הורים מוסדי
גלריות - Gallery
גלריה תשע"ו 2016 Gallery
תמונות מחזור -Yearbook Pictures

 

 

 

תהליך הכנסת השינוי בהתפתחות לכפר אקו-הוליסטי/אגרו-אקולוגי

 

אורי מורן מונה להיות יועץ לנושא האגרואקולוגיה ולמלווה התהליך.

מתקיימות פגישות סדירות להכרות עם הנושא ולחשיבה. מוגדרים יעדים ושלבי ביניים והוצבו נושאים לבדיקה.

 

יהודה חכים מנהל המשק החקלאי שותף בכיר ומוביל בתהליך.

 

ביה"ס המדור הכללי יהיה המוביל בתהליך. חלק מהנושאים ילמדו, יתנסו ויבדקו בו וממנו יורחבו לכפר. הנהלת ביה"ס לקחה על עצמה להיות ראש חץ לכפר.

 

אפרת הנדלסמן רכזת מקצועות המדעים ורכזת שח"ק ירוק בביה"ס המדור הכללי תעזור בתהליך ותהיה מובילה בכירה בתחום.

 

השתלמות "קיימות" נפתחה בחודש נובמבר.

במסגרת "שחק ירוק" של משרד החינוך- המינהל לחינוך התיישבותי. המשתתפים בהשתלמות מייצגים את היחידות השונות בכפר והם יוכלו לשמש כסוכני השינוי בתהליך.

 

ועדת היגוי- הוקמה ונפגשה לראשונה ב-22.12.13. האנשים שהוזמנו להיות חברים בועדה מייצגים את הכפר והם התגייסו מרצונם למטרה מתוך אמונה ורצון להיות חלק מהתהליך ומהמובילים אותו.

ועדת ההיגוי החלה בהגדרת איפיונה ומהותה, מעמדה וסמכויותיה בתהליך ובכפר.

בסיעור המוחות שהתקיים הועלו הצעות שמתוכן יבחרו אבני דרך.

 

בשנת תשע"ג נרקמה תוכנית לשיתוף פעולה בין מקוה ישראל, מכון וולקני, ממשלת גרמניה ועליית הנוער, לבניית כפר "אקו-הוליסטי". משלחת שכללה נציגים מהכפר, חוקרים ממכון וולקני, נציגי משרד החקלאות ועוד, התארחה בגרמניה כדי להתרשם מהעשייה בתחום הקיימות. כמה מן הרעיונות לשינויים בכפר עדיין בתהליכי גיבוש וחלקם כבר התממשו כגון:

הפרדת הביוב באחת הפנימיות ל"מים אפורים" ו"מים שחורים".

איסוף מי גשם מגג החממה לצרכי השקיה.

איסוף ומיחזור סוללות, נייר שמן שרוף וקרטונים.

נרכשו 4 רכבים חשמליים לכפר.

הותקנה תאורה סולרית בחלק מן הדרכים.

 

בכפר נערכות מדי שנה:

נטיעות בט"ו בשבט.

טקס הבאת הביכורים המסורתי.

צעדת מקוה ישראל בחול המועד פסח.

האירועים בפסח ובשבועות פתוחים לקהילה שסביב לכפר.

 

תכנון נוסף:

  • בדיקת נושא "ממשלה ירוקה". ביצוע החלטת הממשלה בנושא ייעול התפעול של משרדי הממשלה ע"פ דו"ח 3 ביולי 2013.
  • הקמת "מועצת תלמידים כפרית" בה יהיו חברים נציגים מכל יחידות הכפר.
  • "בית מדרש כפרי" בו תתאפשר פגישת עמיתים במרחב אחר של ציבור ללא היררכיה של האירגונים.
  • העשרה של ספריית הכפר בספרים וחוברות בתחום הקיימות לצורך הקמת מדף עדכני בנושא.
  • הכנסת הוראת אגרואקולוגיה כמקצוע לבגרות.
  • הכנסת הוראת רוקחות 1 יח"ל כתוספת למגמת הכימיה 5 יח"ל, עם דגש מניעתי, קהילתי ונגיעה בהומאופתיה.

 


עיצוב: עצם הרעיון