| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


לאתר הרשמי
מנהלי המדור הכללי לדורותיו
דבר מנהלת
מידע כללי על ביה"ס
לוז בית ספרי
מרוץ ניווט לזכרו של יונתן עברון
קיימות
רציונל
תהליך הכנסת השינוי
הקיימות בבית הספר
קישורים
סיכום תשע"ה בקיימות
תוכנית שחק ירוק תשע"ו
שכבות
חטיבת ביניים
המסע לפולין
משלחות חו"ל - Youth Exchanges
תוכניות ופרויקטים
הכלת תלמידים
האחר הוא אני
מועצת תלמידים
אירועים תשע"ד
אירועים תשע"ה
אירועים תשע"ו
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ד
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ה
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ו
ועד הורים מוסדי
גלריות - Gallery
גלריה תשע"ו 2016 Gallery
תמונות מחזור -Yearbook Pictures

                                                                                             קיימות

 בית הספר מקוה ישראל המדור הכללי מוביל בקיימות חינוכית ובקיימות לימודית

 

 

רציונל

 

מקוה ישראל צועד להתפתחות לכפר אקו-הוליסטי.

על פי התוכנית, הכפר יהיה לכפר חקלאי-אקולוגי שיהווה מרכז חינוכי ארצי, אשר ישלב חינוך חקלאי, סביבתי וחברתי בדגש על צמיחה אישית ויחסי גומלין בין אדם לסביבתו הטבעית, האנושית והקהילתית. הכפר יקיים חיי קהילה חקלאיים אשר יושתתו על עקרונות סביבתיים, חברתיים ותרבותיים. הכפר יושתת על חיים בני-קיימא המטפחים את המערכות האקולוגיות הטבעיות והאנושיות. במטרה להכין את התלמיד לחייו הבוגרים בתחומי ייצור מזון ואיכות הסביבה ועיצוב בוגרים שהם אזרחים חדשים מקיימים למען הדורות הבאים.

 

הקיימות מתחלקת לשני תחומים כוללים:

התחום הלימודי: מדעים ואגרואקולוגיה.

התחום החינוכי: ציוני ערכי וחברתי.

היא תוטמע במרחב הכפרי: בבתי הספר, פנימיות, משק חקלאי ובמטרה להשפיע על הקהילה במעגליה השונים.

 

 


עיצוב: עצם הרעיון