| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


הודעה לבוגרים
מאגר בוגרים
בוגרים חתני פרס ישראל
בוגרים חתני פרס יקיר החינוך
בוגרים מספרים
בין רהט למקוה ישראל
בוגרי מקוה ישראל - facebook
תמונות מחזור בוגרי המדור הכללי
אברהם כרמי

 

נולד בפולין בשבת שובה, תרפ"ט (1928). הוריו, בצלאל ולאה שטולבך וינברגר הי"ד גידלו וחינכו אותו והיוו לו בהתנהגותם וצדקתם דגם, ועד היום משתדל הוא להדמות להם במעשיו ובשמחת החיים בחיי היומיום. גם העיירה בה גדל עד גיל 11 מהווה לו רמזור בחייו, זוהי לזיסק (ליז'נסק) של הצדיק רבי אלימלך, אשר ייעץ לחסידיו: "...שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה".

 

כניצול גטו ורשה ו"בוגר" עשרה מחנות הסגר, העפיל לארץ ישראל באוקטובר 1945 ושוחרר בעת הפריצה של הפלמ"ח במחנה עתלית.

 

היה תלמיד, מדריך, מורה ומנהל במדור הדתי של מקוה ישראל.

 

במלחמת העצמאות לחם בגוש עציון ובמשך 11 חודשים ישב בשבי הירדני.

 

בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך אוניברסיטת אמסטרדם במקרא ובהיסטוריה. מ-1987 מלווה כעד יותר מתשעים מסעות של תלמידים לפולין. מדגיש בעדותו את תרומת יהודי פולין בתורה, במצווה ובהלכה, ולא רק את ההכחדה וכן את יחס חסידי אומות העולם בהצלת שרידי הנמלטים מהגרמנים.

 

תפקידים רבים מילא במערכת החינוך הדתי, בהוראה, בניהול ובפיקוח על מוסדות  האגף לחינוך התיישבותי.

 

עד לפרישתו מהמערכת פעל במשך 17 שנים כנציג האגף להכשרת עובדי הוראה בבתי המדרש למורים ובמכללות.

 

בצאתו לגמלאות הרצה במשך עשר שנים במכללת מורשת יעקב.

 

במשך שנים היה מפקד מחנה הכנה של החידון העולמי לתנ"ך. כמו כן, היה בשליחות המחלקה לנוער והחלוץ בהולנד ובשנים האחרונות ריכז מחנות קיץ בפולין לשרידי השואה.

 

נשוי לרבקה, בוגרת ברגן בלזן, אב לשלושה בנים, כלות, סב לנכדים ונינים, כן ירבו, בלי עין הרע.

 

אם תקשו עליו איך מספיקים כל זאת, תשובתו מעודדת מאוד וראויה לכל המזדקנים בשיבה טובה" "אמנם אדם יסוד מעפר וסופו לעפר ועם זה במשך 120 שנה שביניהן אפשר לתת לזולת, ולקבל מבורא עולם שנים של בנייה, יצירה, עשייה, הצטיינות, המלווים בשמחת חיים".

 

על כל אלה ראוי וזכאי מר אברהם כרמי לתואר "יקיר החינוך הדתי" תשע"ג


עיצוב: עצם הרעיון