| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


לאתר הרשמי
מנהלי המדור הכללי לדורותיו
דבר מנהלת
מידע כללי על ביה"ס
לוז בית ספרי
מרוץ ניווט לזכרו של יונתן עברון
קיימות
שכבות
חטיבת ביניים
המסע לפולין
משלחות חו"ל - Youth Exchanges
תוכניות ופרויקטים
הכלת תלמידים
האחר הוא אני
מועצת תלמידים
אירועים תשע"ד
אירועים תשע"ה
אירועים תשע"ו
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ד
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ה
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ו
ועד הורים מוסדי
גלריות - Gallery
גלריה תשע"ו 2016 Gallery
תמונות מחזור -Yearbook Pictures
תמונות מחזור - מקוה לדורותיו - Class pictures

 

 

 
     
     
2016 צה
2015 צד
2014 צג
2013 צב
2012

צא'

 2011  צ'  

 

 


2010

 פט'

 2009

 פח'  

 2008

   

 2007

 פו'

 2006

 פה'

 2005

 פד'

 2004

 פג'

 2003

 פב'  

 2002

   

 2001

   

 


2000  ע'ט
 1999  עח'  
 1998  עז'  
 1997    
 1996  עה'  
 1995  עד'  
 1994  עג'  
 1993  עב'  
 1992  עא'  
 1991  ע'  

 

 


      
 1990    
 1989-תשמט  סח'  
 1988    
 1987- תשמז  סו  
 1986 - תשמו  סה  

1985 - תשמה

סד'

 
  
 1984-תשמד  סג  
 1983- תשמג  סב'  
 1982    
 1981- תשמא  ס'  

 

 

 


  

 1980-תשמ  נט'
 1979    
 1978-תשלח  נז'  
 1977-תשלז  נו  
 1976-תשלו  נה'  
 1975-תשלה  נד'  
 1974 -תשלד  נג  
 1973-תשלג  נב  
 1972-תשלב  נא  
 1971    

 


 1970  מט'  
 1969  מח'


 
 1968  מז'  
 1967-תשכז  מו'  
 1966-תשכו  מה'  
 1965-  

 
 1964- תשכד  מג  
 1963 - תשכג  מב'  
 1962-תשכב  מא'  
 1961-תשכא  מ'  

 

 


 1960- תשך  מ'
 1959 - תש״ט    
 1958 - תשיח  יד  
 1957 - תשיז    
 1956- תשטז מחזור יב הסתדרותי  
 1955-תשטו  יא - הסתדרותי  
 1954-תשיד  י - הסתדרותי  
 1953-תשיג  ט - הסתדרותי  
 1952    
 1951-תשיא  ז'  

 

 


 1950 - תשי  ל
 1949    
 1948 - תשח  י'  
 1947    
 1946    
 1945    
 1944-תשד    
 1943    
 1942    
 1941- תשא


כא

 
 

 

 


 1940  כ'  
 1939    
 1938-תרצח  יח'  
 1937    
 1936    
 1935    
 1934 - תרצד  יד'  
 1933 - תרצג  יג'  
 1932    
 1931    

 

 


 1930 - תרצ  י'
 1929    
 1928 -תרפח  ח'  
 1927    
 1926    
 1925    
 1924- תרפד    
 1923    
 1922    
 1921    

 

 


 
 1920    
 1919    
 1918    
 1917    
 1916    
1915    
 1914    
1913    
1912    
 1911    

 

 


 1910    
 1909    
 1908    
 1907    
 1906    
 1905    
 1904    
 1903    
 1902    
 1901    

 

 


 1900    
     
 1902    
 1889    
 1869 - פירמן     
      
     
     
     
     

 

 


 

 

 1944 - תמונות מאלבומה של שרה הוכברג              
           

הבת של שרה מקבלת את תעודת הגמר של האם ממנהלת ביה"ס ד"ר טלי פלוטקין - 2012

 
      

 


עיצוב: עצם הרעיון