| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


לאתר הרשמי
מנהלי המדור הכללי לדורותיו
דבר מנהלת
מידע כללי על ביה"ס
לוז בית ספרי
מרוץ ניווט לזכרו של יונתן עברון
קיימות
שכבות
חטיבת ביניים
המסע לפולין
המסע לפולין 2012 Poland
המסע לפולין Poland 2013
משלחות חו"ל - Youth Exchanges
תוכניות ופרויקטים
הכלת תלמידים
האחר הוא אני
מועצת תלמידים
אירועים תשע"ד
אירועים תשע"ה
אירועים תשע"ו
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ד
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ה
מכתבי הערכה ופרסים תשע"ו
ועד הורים מוסדי
גלריות - Gallery
גלריה תשע"ו 2016 Gallery
תמונות מחזור -Yearbook Pictures

 

 


 

 

 

 

המסע לפולין
 
 

מסעות בני נוער לפולין - "את אחיי אנוכי מבקש" 

 
ביה"ס מקוה ישראל במסורת רבת שנים מעודד את תלמידיו לצאת ולפקוד את שרידי קהילות ישראל בפולין ואת אתרי מחנות ההשמדה שהקימו שם הנאצים ועוזריהם. מסע זה נועד לחזק את הרגשת שייכותם של התלמידים לעם ישראל ואת זיקתם למורשתו ולתולדותיו.

 

 

 המסע לפולין - לחץ על התמונה

 

 

 

 

  דף המסע לפולין - 2011

 

                      דף המסע לפולין - 2012 

 


                                                                              

 

 

  

                                          


עיצוב: עצם הרעיון