| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


מקוה ישראל בראי ההיסטוריה
מקוה ישראל – עבר, הווה, עתיד
תאריכי יסוד בתולדות מקוה ישראל
תצהיר קראוזה לפיתוח החקלאות בנגב
תמונות היסטוריות
מקוה ישראל 1948-1870 היסטוריה חברתית
מקוה ישראל בין הפרויקט האליאנסי והפרוייקט הציוני 1918-1870
מקוה ישראל - היסטוריה תלמידית

 

התזכיר של אליהו קראוזה לג'מאל פשה על החקלאות בנגב, 1915

 
ביולי 1915 הטיל ג'מאל פשה על האגרונום ומנהל "מקווה ישראל", אליהו קראוזה, להכין תזכיר על התנאים הטבעיים ועל האפשרויות לפיתוח חקלאות וייעור באזור באר-שבע וצפון הנגב. המאמר מביא את תרגומו של המזכר שכתב קראוזה. המסקנות שמגיע אליהן קראוזה בעקבות סיוריו החקלאיים באזור באר שבע וקדמת צפון סיני מתבססות על הצומח הטבעי ועל החקלאות הבדואית, מצד אחד, ועל הכרת שיטות חקלאיות מתקדמות באזורים היבשים של ארצות הברית מצד שני. במאמר מוצג גם הרקע המדיני למשימה שהוטלה על קראוזה עם ראשית מלחמת העולם הראשונה ומתוארות הפעולות הראשונות שאירגן עם פועלי כפיה של הצבא הטורקי להתחלת נטיעת היערות כפי שנדרש על-ידי ג'מאל פשה.
 
 

עיצוב: עצם הרעיון