| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


דבר מנכ"ל הכפר
מבנה ארגוני
חברי הנהלת הכפר
חזון מקוה ישראל
העקרונות המעצבים שלנו
חוק למניעת הטרדות מיניות
תצלום אויר- מקוה ישראל
מפת הגעה לכפר
מבחר כתבות
אירועים

 

 הנהלת הכפר  

 


רונן צפריר, מנכ"ל
טל'
 03-5020602
 Ronen@mikveisrael.org.il

 

 

 

 

 

 

 

                      
יאיר מדר, אמרכל, מנהל משאבי אנוש
          טל' 03-5020605
madar@mikveisrael.org.il

                 
ד"ר טלי פלוטקין, מנהלת ביה"ס-מדור כללי
טל' 03-5020660                   
tali@mikveusrael.org.il           

          
אלכס כץ, מנהל פנימייה – מדור כללי
            טל' 03-5020654
           נייד 052-6187088
alex_katz@mikveisrael.org.il

                                                                                                                                             
איתן כהן, מנהל ביה"ס – מדור דתי
טל' 052-3777414               
eitan@mikveisrael.org.il       

          

יסכה חיימוב- מנהלת פנימייה- מדור דתי

         טל' 057-7244950

    yisca@mikveisrael.org.il

 

 


                  
רות בן סמיאן, מנהלת ביה"ס ישראלי/צרפתי
טל' 03-5020649                 
clfi@mikveisrael.org.il          

               
       יהודה חכים – מנהל משק חקלאי
              טל' 052-6187014
  y_hakim@mikveisrael.org.il

 

                                                                                                                                               שרי כץ שלהב- מנהלת טיפול                                                                                                                                                                        טל' 3299404 -052

                                                                                                                                                   sary@mikveisrael.org.il

                                                                                                                                                                                


עיצוב: עצם הרעיון