| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


לאתר הרשמי
אודותינו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
מגמות ומסלולים
רישום לבית הספר הישראלי צרפתי
מפת הגעה

 

 

תקנון פנימי

בית הספר הישראלי-צרפתי ע"ש מרסל ולוסט דרהי

מקוה ישראל 
 
 
 

פתח –דבר 

  בית הספר הישראלי-צרפתי ע"ש מרסל ולוסט דרהי הינו קהילה חינוכית אשר, מתוך בחירה, פתחה את שעריה בפני תלמידים הבאים מרקעים שונים (ישראלים, צרפתים, עולים חדשים וכן אזרחי מדינות זרות שונות).

במסגרת קהילה זו מובטח לכל חבר (תלמידי החטיבה, תלמידי התיכון, המורים וכל צוות בית הספר) כיבוד ישותו הפיזית, רכושו וחופש מצפונו. חברי הקהילה חולקים מטרות משותפות וכל אחד מהם נושא באחריות.

 

יעדי המוסד : 

- לדאוג להשכלתו האינטלקטואלית ולימודית של התלמידים

- לאפשר הכרות ושיתוף בין תרבותית והשתלבותם של התלמידים בחברה הישראלית ופתיחות לעולם הגלובלי

- להבטיח את התפתחותו האישית של הפרט מתוך כבוד לכלל 

 

ניהולו של המוסד והשגת יעדיו מחייבים קביעת כללים משותפים לגבי הארגון והחיים בצוותא. כללים אלה נובעים מן ההסדרים המשפטיים של שתי המדינות, צרפת וישראל, וכן מערכי כי"ח. כללים אלה מושתתים על עקרונות בסיסיים ייחודיים לכל קהילה וכן לאופיו הייחודי של בית הספר הישראלי-צרפתי ע"ש מרסל ולוסט דרהי : 

- סובלנות, דרך ארץ ואדיבות

- חופש מצפון, חופש דעה פוליטית ופילוסופית וחופש דעה בענייני דת

- כיבוד האדם ורכושו 

 


 
 

1. חובות וזכויות התלמידים 

א. חובות התלמידים

  

     1. נוכחות

     על התלמידים חלה חובת נוכחות בכל השיעורים והפעילויות המתקיימים בהתאם          למערכת

     השעות שנקבעה עבורם על ידי בית הספר. כמו כן עליהם לבצע את כל המטלות המוטלת עליהם.

     מערכת השעות קובעת את שעות הלימוד שהתלמידים מחויבים בהן. על התלמידים חלה

     חובת נוכחות בשעורי חובה, וכן בשעורי בחירה ובשעורי העשרה אליהם נרשמו.

     במקרה של היעדרויות חוזרות ונשנות יוכל המוסד להעביר את הטיפול בתלמיד הנעדר  

     לרשות המשרדית הרלוונטית. 

     2. חובות לימודיות

     על התלמידים מוטלת החובה להכין את העבודות , בכתב ובעל פה, בהתאם לדרישת

     המורים ועליהם להבחן בכל מערך בדיקות הידע שנקבע על ידי המורים. אי עמידה

     בחובות אלה תגרור צעדי ענישה. תלמיד איננו יכול כלל לסרב ללמוד חלקים מסוימים

מתוכנית הלימודים של כיתתו וגם איננו יכול לסרב לבצע פעילויות מתוכננות על ידי המורה.

     על התלמיד להתצייד בכל האביזרים והחומרים הנחוצים לו במהלך השיעור. 

     3. כיבוד הזולת והסביבה

     השחתת הכיתות ו/או המשרדים ושאר חדרי בית הספר, השמדת רכוש פרטי ומשותף,

     סחטנות ("פרוטקשן") ומעשי בריונות, גניבה וניסיון גניבה, העלבה והתעללות בזולת, אלימות  פיזית, מילולית או מינית וכן טקסי חניכה אלימים ומשפילים ("זוּבּוּר") מהווים התנהגויות חריגות  אשר יגררו צעדי ענישה משמעתיים, בהתאם לחומרת המעשים, העלולים להגיע עד לכדי הדחת התלמיד מבית הספר, פניה לערכאות משפטיות או למשטרה.

 חל איסור מוחלט לצלם תמונות או סרטי וידיאו, או להקליט קטעי אודיאו ללא רשות     מפורשת.

    


 

 ב. זכויות התלמידים : עקרונות כלליים

   תלמיד יהיה זכאי ליחס של כבוד, לישותו הפיזית והרוחנית ולדעותיו, בהתאם לחוקים 

   ולתקנון התקפים. זכותו לחינוך מובטחת במטרה לאפשר לו לפתח את אישיותו, להרחיב   את השכלתו, להתנסות ולרכוש התנהגות אזרחית.

   זכותו של כל תלמיד לפנות ולהתייעץ עם חבר בצוות החינוכי או בצוות המנהלי.

מותר לתלמידים (ולמורים) לשתות בכיתה כל עוד הדבר נעשה בשקט ומבלי להפריע    למהלך  התקין של השיעור. 

לוחות מודעות עומדים לרשות התלמידים אך יתלה בהם אך ורק חומר אשר יאושר על ידי

    מנהלת בית הספר. כך גם לגבי פרסומים פרי עיטם של התלמידים, שיופצו רק לאחר קבלת אישור מנהל ת בית הספר. 
 

2. ארגון ונהלים 

א. המסגרת

   בית הספר הישראלי-צרפתי ע"ש מרסל ולוסט דרהי ממוקם בקמפוס של בית הספר החקלאי מקווה   ישראל ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. יש לכבד את האתר ההיסטורי הזה, את הסביבה  הכללים הפנימיים של הכפר החינוכי.

   הגישה לבית הספר הינה דרך השער הראשי של מקווה ישראל, מרחוב מקווה ישראל, חולון. 

ב. שעות פעילות

  בית הספר הישראלי-צרפתי פתוח בין השעות 30 :17 – 15: 8 בימים א' עד ה', ובין    השעות  8.15-12.30ביום ו'. השעורים מתחילים בשעה 30 : 8 ומסתיימים לכל המאוחר

   בשעה 17.30.

   אורכו של שיעור 45 דקות. מיד עם הגעתם לבית הספר, נכנסים התלמידים בשקט לכיתות    הלימוד. 

 ג. השגחה ויציאת התלמידים ממתחם בית הספר 

     1. היקף ההשגחה

     בית הספר מתחייב להשגיח על התלמידים במשך כל יום הלימודים, כלומר בכל סדר יומו של    תלמיד ובמגוון פעילויותיו (לימודים, סיוע בלימודים, ספריה, שיעורי העשרה, מעבר התלמיד ממקום למקום בתוך הבית הספר, ומחוצה לו במהלך פעילות חינוכית). 

     2. יציאת התלמידים ממתחם בית הספר

     התלמידים אינם רשאים להסתובב בקמפוס מקווה ישראל במהלך יום הלימודים. אולם, הם    עשויים לגשת לקיוסק בזמן ההפסקות או למסעדה הבית ספרית בשעת ארוחת הצהרים.

     בהתחשב במבנה קמפוס מקווה ישראל, התלמידים אינם יכולים להימצא תחת השגחת

     בית הספר בזמנים אלה, וזאת גם כאשר ההליכה למקומות הנ"ל מתבצעת, בחלקה,

     במשותף.

     מותר לתלמידים ללכת לבד למקומות אלו, מקומות הנמצאים במרחק קצר מבית הספר, אך מוטלת עליהם האחריות להתנהגותם.

     במסגרת יום הלימודים, כאשר על התלמידים לבצע פעילות לימודית (שיעור במדעים, חינוךג    ופני, שיעור בנושא  אקולוגיה וכו'...) המחייבת יציאה מבית הספר והליכה בתוך קמפוס מקווה ישראל, הם יעשו זאת תחת השגחתו של המורה או של הממונה, אשר ילווה אותם     מפתח בית הספר עד למקום הפעילות.  

     3. פעילות חינוכית מחוץ לבית הספר

     לעיתים מזדמנות יבצעו התלמידים עבודות או ישתתפו בפעילויות מחוץ לבית הספר, וזאת

     בהתאם לתוכנית שהוכנה בשיתוף המורים ואושרה על ידי מנהלת בית הספר וכן על ידי

     ההורים, שקיבלו הודעה מראש על הפעילות. במקרים אלה חלים על התלמידים כל ההסדרים

     והנוהלים  הנוגעים ליום לימודים רגיל, לרבות התקנון הפנימי. דינה של תאונה המתרחשת

     במסגרת זו כדין תאונה בין כותלי בית הספר. 
 

3. אורחות חיים בבית הספר  

 א. היעדרויות, איחורים ופטורים מחינוך גופני

   ההיעדרויות והאיחורים משפיעים לרעה על הלימודים והם משבשים את מהלך השיעורים.

   הכללים המפורטים להלן נועדו להבטיח את נוכחותם הסדירה של התלמידים ואת התנהגותם

   הנאותה.הכללים מגובים בנוהלים קפדניים נמחייבים רישום כל חריגה של התלמיד (איחור,

   היעדרות וכו'...) וכן העברת מידע זה לידיעת המשפחה. 
 

     1. נוהלים ודרכי פיקוח

     כל היעדרות ואיחור מפעילות לימודית (שיעור או פעילות העשרה) ירשמו בכתב על ידי

     האחראי לפעילות. המחלקה לאקלים בית ספרי תדאג להעתקת הנתונים לרשימה כללית,

     אשר תשמר גם באמצעים ממוחשבים.

     על המשפחה להודיע למוסד על כל היעדרות צפויה מראש של התלמיד וזאת במועד מוקדם

     ככל האפשר (באמצעות מכתב, מחברת קשר, שיחה טלפונית, וכו'...) ועל כל היעדרות בלתי

     צפויה (יש לפנות  אל המחלקה לאקלים בית ספרי : 5020631 – 03 ). מיד עם שובו

     ללימודים יגיש התלמיד אישור בכתב המפרט את סיבת ההיעדרות למחלקה לאקלים בית

     ספרי. היעדרות של למעלה משלושה ימים רצופים מחייבת המצאת אישור מחלה.

     המורים לא יתירו את הצטרפות התלמיד לשיעור ללא אישור כניסה לכיתה מטעם המחלקה.

     כל היעדרות, לרבות היעדרות של שעה אחת, מחייבת הצדקה.

     לוח החופשות יפורסם מראש ויכובד.

     תלמיד בגיר יכול להצדיק בעצמו את היעדרותו או את איחורו. אולם, בית הספר ידאג ליידע

     את הוריו על כך.

     תלמיד אשר יגיע לשיעור באיחור של למעלה מ- 10 דקות, ובייחוד כאשר מדובר בשיעור

     הראשון בשעה 30 : 8, לא תותר כניסתו לכיתה, גם אם איחורו מוצדק.

     כל איחור והיעדרות  לא מוצדקים יכולים לגרור צעדי ענישה.

    במקרה של היעדרויות חוזרות ונשנות יוכל הבית הספר לזמן את התלמיד בפני ועדת

     נוכחות, או לנקוט בצעדי ענישה משמעתיים שונים, אשר יוכלו להגיע עד לכדי הדחתו של

     התלמיד מבית הספר. 

    2. מידע למשפחות

     מידע על כל היעדרות "חשודה" יועבר מיידית למשפחה, במידה ונמסרו למוסד מספרי טלפון

     עדכניים של ההורים. ההורים יוכלו לעיין ברשימה המפרטת את ההיעדרויות והאיחורים של

     ילדם. סיכום מידע זה מופיע בתעודות התלמידים. 

    3. אי כשירות בשיעורי חינוך גופני

     בתחילת שנת הלימודים ידרש אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה, ועל כשירות לעסוק

     בפעילות גופנית.

     אי כשירות קצרת טווח (למשך תקופה של עד שבועיים) :

     התלמיד יופיע לשיעור :

     - אם אי כשירותו מאפשרת לו להשתתף בפעילות המוצעת, הוא יצטרף לשיעור כרגיל

     - אם אי כשירותו לא מאפשרת לו להשתתף בפעילות, הוא ישאר נוכח בשיעור וישתתף

       בניהול הפעילות לצידו של המורה

     אי כשירות ארוכת טווח (למשך תקופה של שבועים ומעלה)

     - תלמיד בכיתות ז' עד י"א' פטור מהשיעור לאחר הגשת אישור רפואי

     - על תלמיד י"ב' להיות נוכח בשיעור על מנת להתכונן, במידת הצורך, לבחינת הבגרות

       המותאמת שעליו לעמוד בה. מדובר בבחינה רשמית של משרד החינוך, המותאמת לאי

       כשירותו של התלמיד והמיועדת למי שאיננו יכול להבחן בבחינת הבגרות הרגילה.

  

ב. הערכה ומעקב 

    1. הערכת הידע

     בכל מקצוע ומקצוע , קובע המורה את הדרכים בהן הוא יבחן את הידע שנרכש ומיידע את

     תלמידיו על כך. המטלות שונות ומגוונות (עבודות בכיתה או בבית, עבודות חקירה,

     עבודות סיכום וכו'...) ; לרוב, הן יזכו את התלמיד בציון אשר ילקח בחשבון בממצוע

     השליש.

     במסגרת האוטונומיה החינוכית, רשאים המורים לתת ציון לעבודת התלמיד או לוא. כאשר לא

     ינתן ציון, תוערך עבודת התלמידהערכה בכתב או בעל פה.  
 

     2 . תעודות ורשימת ציונים של אמצע שליש

     בתום כל שליש, לאחר קיום ישיבת הערכה כיתתית, תוגש למשפחה תעודה. לא ניתן יהיה  

     לקבל העתק של מסמך זה.

     כאשר הורי התלמיד הינם פרודים או גרושים, יונפק העתק מאושר של התעודה עבור ההורה

     שהילד איננו בחזקתו, זאת בתנאי שבית הספר קיבל הודעה בכתב על המצב המשפחתי

     הנ"ל.

     בשני השלישים הראשונים של השנה, לאחר מבחני אמצע שליש, תוגש למשפחה רשימת

     ציוני ביניים של התלמיד (ללא חישוב ממוצעים).   

     3. יומן כיתה

     זהו מסמך מינהלי בו נרשמות כל פעילויותיה של הכיתה. הוא משמש את החברים בצוות

     החינוכי, את התלמידים ואת המשפחות. המשפחה תוכל לבקש לעיין ביומן. 

     4. תיק אישי

     בתיק האישי מוחזקים כל המסמכים המינהליים הנוגעים לתלמיד. הוא מכיל מידע אודותיו

     ואודות משפחתו, הישגיו הלימודיים, רשימת איחורים והיעדרויות, וכל המסמך רלוונטי אחר

     הקשור בלימודיו.

     נמצא בו גם מידע על בעיות המשמעת, הפרעות, הערות וצעדי ענישה שננקטו נגד התלמיד

     במשך שנת הלימודים. בתום השנה, מידע זה יוצא מן התיק ויועבר לארכיון, פרט להודעה על

     הדחה מבית הספר. המשפחה תוכל לבקש לעיין בתיק.

     במקרה ותלמיד ירשם למוסד חינוכי אחר, תיקו האישי יועבר ישירות למוסד בו נרשם. 
 

ג. שיעורי בחירה, מערכת שעות 

     1. שיעורי בחירה

     הבחירה במקבץ שיעורים, "שיעורי בחירה", או אופציות, נעשת בסוף שנת הלימודים, עבור

     השנה הבאה. בחירתו של התלמיד בשיעור, לרבות שיעור שהינו רשות, משמעותה

     התחייבות להתיחס לשיעור הנ"ל כאל שיעור חובה.

     שינוי שיעור ו/או הפסקת ההשתתפות בשיעור לא יותרו, אלא בעטיה של סיבה רצינית

     ומוצדקת. ניתן יהיה להגיש בקשה לשינוי או להפסקת ההשתתפות בשיעור אך ורק בשבועות

     הראשונים של שנת הלימודים. היענות לבקשה מותנית בקיום שיחה עם מנהלת בית הספר

     או נציגה, והגשה בכתב של בקשה מנומקת על ידי המשפחה וכן מתן חות דעת חיובית

     מטעם הצוות החינוכי של הכיתה. 

    2. מערכת שעות

     מערכת השעות קובעת את סדר יומו של התלמיד. על התלמידים מוטלת החובה להקפיד על

     לוח זמנים זה. מערכת השעות תרשם על ידי התלמיד במחברת הקשר.

     הנהלת בית הספר רשאית לבצע כל שינוי נחוץ במערכת השעות על מנת להבטיח את

     המשכיות הלימודים או את קיומם של שרותים הכרחיים. כל שינוי, לרבות שינוי חד פעמי,

     יובא לידיעת המשפחות באמצעות מחברת הקשר.

     במקרה וידוע מראש על היעדרות מורה בשיעור הראשון של יום הלימודים, יותר לתלמידים

     להגיע לשיעור השני. כמו כן, יותר להם לעזוב את בית הספר ואת קמפוס מקווה ישראל

     במקרה וידוע מראש על היעדרות מורה בשיעור האחרון של יום הלימודים.

     במקרה של היעדרות בלתי צפויה של מורה בסוף יום הלימודים, יותר לתלמידים לעזוב את

     בית הספר לפני סיום יום הלימודים על פי מערכת השעות, אך ורק אם ניתנה הסכמה לכך

     בכתב מטעם ההורים בתחילת שנת הלימודים.  
 
 

4. סביבת הלימודים, התנהגות, חומרים מסוכנים ובטיחות  

א. תלבושת אחידה

   על התלמידים להופיע לבית הספר בלבוש הולם : לא תותר כניסתם של תלמידים בלבוש לא

   מתאים, מוזנח או לא ראוי. "תלבושת אחידה" (חולצה) הינה חובה בבית הספר.

   פירסינג גלוי לעין אסור בבית הספר.

   בשיעורי חינוך גופני נדרשת תלבושת מותאמת לפעילות, על פי הנחיות המורה.

   בשיעורי מעבדה ניסויית חובה ללבוש חלוק (100% כותנה). 

 ב. שמירה על סביבת הלימודים

   חובה על כל תלמיד לשמור על סביבת הלימודים ולהקפיד על ניקיון בית הספר.

   אסור לשתות ולאכול (מסטיקים, סוכריות וכו'...) בכיתות ובמסדרונות. אולם, בעונה החמה,

   מותר לתלמידים (ולמורים) לשתות בכיתה כל עוד הדבר נעשה בשקט ומבלי להפריע למהלך

   התקין של השיעור.

   עומדים לרשות התלמידים תאים אישיים (לוקרים) בהם הם יכולים לאכסן את חפציהם, ולכן

   אין להשאיר ילקוטים במסדרונות ובאולמות בית הספר.

   פגיעה ברכוש בית הספר, כלומר ברכוש המשותף של הקהילה החינוכית, או השחתתו של

   רכוש זה יגררו צעדי ענישה חמורים והורי התלמידים המעורבים במעשים אלה ישאו

   בהוצאות תיקון הנזק שנגרם.  

  

  ג. חומרים מסוכנים ועישון 

     1. חומרים מסוכנים

     על פי החוק הישראלי והצרפתי אסור איסור מוחלט לשאת, להחזיק, להפיץ או להשתמש

     בסמים, במוצרים שהוגדרו כבלתי חוקיים או באלכוהול, בתחום בית הספר ומחוצה לו. 

     2. עישון

    על פי החוק הישראלי והצרפתי אסור איסור מוחלט לעשן בבית הספר, ובקמפוס מקווה

    ישראל בכלל. 

  ד. בטיחות 

     1. הנחיות

     הנחיות הבטיחות מוצגות במקום בולט בכל חדר ובכל מסדרון. תרגילים לשעת חירום

     מתקיימים באופן סדיר בבית הספר. חובת השתתפות בתרגילים אלה חלה על כל התלמידים

     ועל כל המבוגרים.

     התלמידים מתבקשים שלא להניח במסדרונות חפצים, העלולים להפריע לתנועה חופשית

     בעת פינוי.

     כל המשתמש שימוש לא נאות בציוד הבטיחות צפוי לעונש משמעתי.  
 

     2. חפצים מסוכנים

     אסור איסור מוחלט לשאת ולהכניס לבית הספר חפצים מסוכנים וכלי נשק, מכל סוג  שהוא

     (סכינים למיניהם, חומרים דליקים, מנגנונים מופעלי לייזר, וכו'...). העובר על תקנה זו צפוי

     לעונשים חמורים.

  

     3. ביטוח

     כל התלמידים וכלל העובדים בבית הספר מבוטחים על ידי בית הספר בביטוח תאונות

     אישיות. הכיסוי הביטוחי בתוקף 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה,

     בזמן הלימודים ואחריהם, בין כותלי בית הספר ומחוצה לו. במקרה של אירוע תאונתי יש 

     לפנות למזכירות בית הספר על מנת להגיש תביעה לפיצוי.

  

ה. שימוש ברכוש אישי

   אסור להשתמש בנגני מדיה למיניהם, משחקים אלקטרוניים וכו'... בזמן הלימודים. השימוש

   בהם בכיתה יגרור צעדי ענישה.

   יש לכבות את הטלפון הנייד מיד עם הכניסה לכיתה ולהחזיקו מחוץ לטווח הראיה, רצוי בתוך

   הילקוט.

   שימוש בטלפון הנייד בכיתה יגרום להחרמתו המיידית של המכשיר והפקדתו אצל היועץ

   החינוכי שיחזרו ישירות להורי התלמיד.

   אין לבית הספר אחריות כל שהיא על הרכוש הפרטי שהתלמידים מביאים עימם לבית הספר

   מיוזמתם, מומלץ להם שלא להביא חפצי ערך לבית הספר. 

ו. בריאות

  במקרה ותלמיד חלה במחלה מדבקת או במחלה המחייבת את הרחקתו, תדווח המשפחה

   מיידית לבית הספר.

   בקמפוס מקווה ישראל קיימת מרפאה המנוהלת על ידי אחות, אשר מגישה טיפולי עזרה

   ראשונה. במקרה חירום, מדווחות המשפחות מיידית והתלמידים מועברים באמבולנס אל

   המוסד הרפואי שצויין בשאלון הבריאות שנתבקשו למלא בתחילת השנה. 

ז. שתיה

   מותר לתלמידים לשתות בכיתה, כל עוד הדבר נעשה בשקט ומבלי להפריע למהלך התקין של

   השיעור. 

ח. תא אישי (לוקר)

   תלמיד יכול להנות משימוש בתא אישי (לוקר), אשר מושכר לו למשך כל לימודיו בבית-

   הספר. עליו לנעול את תאו במנעול אישי. מומלץ לשמור על התא היטב ולא לאכסן בו דברי

   ערך.

   בית הספר מסיר כל אחריות במקרה של גניבה מתוך התאים ושומר לעצמו את הזכות לפתוח

   את התאים במקרה הצורך.

   תלמיד המשחית תאו האישי או הגורם נזק לתא של תלמיד אחר יוענש בחומרה וניתן יהיה 

   לדרוש מהוריו לשאת בהוצאות הכספיות הכרוכות בתיקון הנזק.  
 

5. הקשר בין בית הספר לבין המשפחות 

א. אמצעים

 

   המשפחות מקבלות באופן סדיר מידע על לימודי ילדם. אמצעי הקשר המרכזי בין

   ההורים לבין המורים, המחלקה לאקלים בית ספרי ומנהלת בית הספר, הינו מחברת

   הקשר. המשפחות מתבקשות בקביעות לעיין במחברת הקשר ולאשר בחתימתם את קבלת

   המידע המועבר אליהם.

   רשימת ציונים של אמצע שליש תוגש להורים על ידי בית הספר. לרשימה זו אין ערך מלבד

   מסירת המידע ולכן, לאחר עיון בה ואישורה בחתימת ההורים, היא תוגש חזרה למחנך

   הכיתה.

   בתום כל שליש מנוסחת תעודה המציגה את הציונים הממוצעים של השליש, הערכות והמלצות

   של המורים והחלטות מנהלת בית הספר. התעודה מוגשת למשפחה לאחר קיום ישיבת

   הערכה כיתתית.

   תעודה זו מהווה מסמך רשמי יחידי ; ולא ניתן יהיה לקבל העתק של התעודה.

   במקרה והמשפחה איננה מקבלת לידיה את התעודה, מומלץ לפנות בהקדם אל בית הספר. 

  

ב. יצוגיות

  

   לתלמידים ולהורים נציגים בערכאות השונות של בית הספר, בהתאם לכללים הרשמיים

   המגדירים את יצוגיותם. 

ג. מפגשים הורים-מורים 

   מפגשים בין ההורים לבין המורים מתקימים באופו סדיר במהלך השנה.

   באמצעות מחברת הקשר, יכולים ההורים לבקש פגישה עם מחנך הכיתה, עם מורה או עם

   מנהלת בית הסםר. על בעלי התפקידים השונים להעתר לבקשה זו.

   מתקיימים גם מפגשים בנושאים שונים  (הכוונה, שיעורי הבחירה, הכנות לפעילויות

   מחוץ לבית הספר וכו'...).

    

ד. שכר לימוד 

   ההרשמה לבית הספר הישראלי-צרפתי ע"ש ריימונד לבאן כרוכה בתשלום שכר לימוד.

   מידע על התנאים לקבלת מלגת לימודים ימסר לבעלי אזרחות צרפתית המעונינים להגיש

   בקשה. 
 
 
 
 
 
 

6. עונשים והליכים משמעתיים 

העונשים והצעדים המשמעתיים הם אישיים ומותאמים לחומרת העברה, ובשום פנים ואופן אינם קבוצתיים.

העונש חייב להיות חינוכי. ינתן הסבר לתלמיד ו/או למשפחתו על מהות העברה ומשמעותה

ותובטח לתלמיד אפשרות להצדיק את התנהגותו וכן לקבל סיוע בהליך המשמעתי.

כל הפרה של תקנון בית הספר תגרור צעדים משמעתיים וצעדים נוספים, בהתאם לצורך.

אולם, מובהר בזאת כי בית הספר רשאי לפתוח בהליך משמעתי גם במקרה של התנהגות לא ראויה שלא צויינה מפורשות בתקנון. 

א. עונשים 

  העונשים מותאמים לחומרת המעשה.

  במקרים של התנהגות לא הולמת (חוסר משמעת או חוסר נימוס) העונש יהיה מיידי

  ויקבע על ידי המורים, עובדי המחלקה לאקלים בית ספרי ומנהלת בית הספר. המנהלת

  והיועץ החינוכי יכולים גם להעניש תלמיד בעקבות בקשה של עובדים מנהליים או שרתים.

  תקנון בית הספר מגדיר את העונשים הבאים :

  - רישום הערה במחברת הקשר

  - הכנת עבודה עם או בלי תוספת שעת ריתוק

  - שעת ריתוק על מנת להכין עבודה או תרגיל שלא נעשה

  - שעת ריתוק בשל חוסר משמעת או חוסר נימוס

  - השעייה משיעור או מהספריה

  - השעייה של עד 8 ימיים המוטלת על ידי מנהלת בית הספר ; מדובר בהשעייה משיעור אך לא

    מבית הספר

  - עבודות שירות, בתאום עם המשפחות (ניקוי שולחנות, שטיפת ריצפת הכיתות וחדרים

    אחרים, סידור הספריה, וכו'...), ביחוד כאשר מדובר בתיקון השחתת רכוש או ניקוי לכלוך

  - במקרה של השחתת רכוש תדרש המשפחה לשאת בהוצאות הכספיות

  - עונש אחר המותאם לנסיבות 

  במקרים של עברות חמורות יותר (התנהגות אלימה, פגיעה ברכוש ,אירועים חוזרים ונשנים

  וכו'...) יקבעו העונשים על ידי מנהלת בית הספר או על ידי ועדת המשמעת.

  רשימת העונשים, מן הקל אל הכבד, בהתאם  לחומרת המעשים :

  - אזהרה

  - נזיפה

  - השעייה חלקית או כללית (של עד חודש) בפועל או על תנאי

  - הדחה בפועל או על תנאי

  עונש של השעייה או הדחה יקבע אך ורק על ידי ועדת משמעת ברשות מנהלת בית הספר.

   צעדי הענישה שננקטו נגד תלמיד נרשמים בתיקו האישי במשך שנת הלימודים. בתום השנה,

   מידע זה יוצא מן התיק, פרט לעונש של הדחה מבית הספר. בתעודה אין כל ציון של צעדי

   הענישה. 

 

ב. צעדי מניעה ותמיכה 

   בית הספר מאמין בחשיבות החינוכית של פעולות עדוד וחיזוק התנהגות חיובית בקרב

   התלמידים. הוא קבע מדיניות המחייבת נקיטת צעדי מניעה בטרם יוטל עונש משמעתי,

   וזאת במטרה לאפשר לתלמיד להבין את חומרת מעשיו. המשפחות הינן שותפות מלאות

   בתהליך זה.

   במקרים של עונשים חמורים יופעלו גם כלי עזר נוספים שמטרתם ליווי ותמיכה . 

     1. ועדת נוכחות

      מדובר במסגרת בה מתקיים מפגש ודושיח עם התלמידים אשר הרבו לאחר ולהעדר מבית

      הספר, ללא הצדקה. המטרה היא להביא לתודעתם את העובדה שהנהגותם עלולה

      לפגוע בסיכויי ההצלחה שלהם בלימודים ושהיא גם מהווה גורם הפרעה לשאר התלמידים

      בכיתה.

      חברים בועדה : מנהלת בית הספר, היועץ החינוכי, מחנך הכיתה, התלמיד, הורי התלמיד

      וכל אדם העשוי לתרום לדיון ולהציע הצעות יעול. 

    2. ועדת חינוך

      מדובר בפיתרון חילופי לועדת משמעת. במסגרת זו שוקלים את העונשים המוטלים, עוקבים

      אחר התנהגות התלמידים ומגיעים להסכמה בנוגע לעונשים. הועדה יכולה להציע למנהלת

      בית הספר דרכים נוספות לטיפול בהתנהגות חריגה.

      חברים בועדה : מנהלת בית הספר, היועץ החינוכי, מחנך הכיתה, התלמיד, הורי התלמיד

      וכל אדם העשוי לתרום לדיון ולהציע הצעות בונות.

      אין לועדה סמכות לקבוע צעדים משמעתיים אך באפשרותה להמליץ למנהלת לנקוט בצעד

      מסוים והיא יכולה לנסח "חוזה" חינוכי בשיתוף התלמיד. 

     3. ליווי ותמיכה

     צעדים אלה נועדו למנוע ביצוע העברות או את השנותן.

     הם כוללים פעולות שונות ומגוונות כגון אלה :

     - התחייבות התלמיד, בכתב או בעל פה

     - חונכות חינוכית

     - פעולות המאפשרות את המשך הלימודים למרות השעייה משיעור

     - מציאה בהקדם של מסגרת לימודית חלופית

     - מתן תקצירי שיעור, שיעורי בית, וכו'...

     - צעדים לאחר הדחה

     - טופס מעקב 
 

לתקנון זה תוקף מלא גם במהלך שיעורי העשרה, הפעילויות החינוכיות מחוץ לבית הספר והטיולים המאורגנים על ידו. 

התקנון בתוקף במהלך שנת הלימודים הנוכחית וכל שינוי או/ו תיקון בו מותנה בהסכמת ערכאות בית הספר

 

 

 


עיצוב: עצם הרעיון