| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


אודות
גידולי שדה
חממות
מטעים
רפת
לול
אורווה
גן בוטני
גינות נוי
ביה"ס לנהיגה
תמונות משק חקלאי
משקעים

 

הגן הבוטני

  
את הרעיון ליסד גן בוטני בשטח בית הספר החקלאי, "מקוה ישראל", הגה מר אליהו קראוזה ז"ל- בהתחלת כהונתו כמנהל המוסד.
בשנת 1923- 1924 נשתלו כמה אוספים של עצים ע"י מר ברוך ציזיק, ומהם נשתמרו רק מינים אחדים של אשל ושיטה, ואולם גם אלה נעקרו במשך הזמן מפני סיבות שונות.
מכל המטע ההוא נותר רק ארז לבנון אחד.
 
בשנת 1928-1927, עם התחלת עבודתו של מר ש. ידידיה ז"ל כמורה לפרדסנות ולגננות, וכן כמנהל האגפים האלה, צץ שוב הרעיון של הקמת גן בוטני, הפעם על שטח נרחב יותר, ונגשו במרץ להקמתו.
 
הוזמנה תוכנים ארכיטקטונית של ארבוריטום ושל אוספי צמחים על שטח של 80 דונם בקירוב, והיא הוכנה ע"י אחד הגננים הותיקים בארץ, מר י' סגל.

 

בשנת 1929-1928 ביקר הפרופסור אוטו ורבורג בארץ ישראל והוא סר גם ל"מקוה ישראל" ושמח לתת את עזרתו להקמת הגן הבוטני, ואף סימן את המשפחות והצמחים העיקריים אשר רצוי לגדל בגן זה.
 
לפיכך נקבע הסדר הססטמטי בגן לפי שיטת אנגלר- ורבורג המקובלת ברוב ארצות אירופה. בחורף שנת 1929 התחילו בסימון התוכנית על-גבי הקרקע, ובאביב ניגשו לנטיעת החלקות השונות: חלקת עצי המחט, ערבתיים, תותיים וקטניות. מאז המשיכו בכל שנה בנטיעה ובשתילת צמחים נוספים וחדשים.
 
חלק מהצמחים נאספו במשתלות הארץ השונות; אוסף של דקלים, אלון-השעם  וצמחים מעניינים אחרים נתקבלו מאת תחנת הנסיונות, אשר היתה באותו זמן בתל- אביב.

 

הוזמנו זרעים מארצות שונות, והצמחים גודלו במשתלת מקוה-ישראל. כך הוזמנו צמחים בני שנה- שנתיים, אשר נתקבלו ממשתלות צרפת ואיטליה.
 
בשנת 1931 נפגש מר ידידיה ז"ל עם ד"ר א. איג ז"ל,ולפי הצעתו של זה האחרון הוקדשה חלקה בת 4 דונמים לחורש הארצישראלי. התוכנית לנטיעת חלקה זו הוכנה ע"י המחלקה לבוטניקה של האוניברסיטה , אשר סיפקה גם את הזרעים והשתילים של מיני אלון, אלה, לבנה, בר זית ואחרים, שנזרעו או נשתלו במקום בשנת 1933. ברור היה מראש, שיבקרו בגן הבוטני לא רק בוטנאים ותלמידים, כי אם גם גננים וחובבים, ולמענם סודר אוסף של צמחי גדרות המונה כ 70 מין וזן.
 
לפי התוכנית הארכיטקטונית של מר סגל, נקבעה במרכזו של הגן פרגולה ארוכה, המסתימת בסוכה רחבה יותר, וזה נתן אפשרות לסדר על-ידה אוסף של כ50 זני צמחים מטפסים, שמתפקידם היה לקשט את הסוכה במשך רוב חודשי השנה, בעליהם היפים ובפרחיהם הצבעוניים.
 
בשנת 2008 הגן קיבל הכרה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר כגן בוטני.
הפעילות בגן הבוטני זוכה לתמיכה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר על ידי מועצת הגנים הבוטניים, ומקבלת תמיכה לפיתוח ושימור הגן.
מטרתו הראשונה של הגן היא לשמש מקום לימוד לתלמידי בית הספר החקלאי ולתלמידים ולנוער מן הסביבה.
למעשה, ביקרו ומבקרים בו תלמידים, נוער ומבוגרים מכל חלקי הארץ ומוצאים בו ענין, בין מבחינה בוטנית ומבחינה גננית. ע"י גידול מאות צמחים חדשים, אשר לא היו בארץ בעת היוסדו, שימש הגן הבוטני כמקום אקלום וכמרכז להפצת צמחים אלה בכל הארץ.
זרעים וייחורים ניתנו למשתלות שונות, ובעיקר לנקודות התישבות חדשות וכך הופצו מינים חדשים ברחבי הארץ.

 

הגן משמש מקום הדרכה ועבודה לתלמידים המתענינים בגננות ובלימוד הבוטניקה ורבים הם הגננים בני ההתישבות העובדת אשר קיבלו את הכשרתם בגן והצטרפו לשורת משפרי נוף הארץ. במשך השנים נערכו תצפיות ונרשמו רשימות על התפתחות הצמחים בגן והם שימשו בסיס להדרכה ועצה לכל דורש.
 
לצד תפקידיו אלה מהווה הגן פינת חן ב"מקוה ישראל" ורבים באים אליו כדי להנות מיפי הטבע ולפוש מעמל היום ומעומס הלימודים.
 
 
מורן פלג
רכזת הגן הבוטני 
 
אראוקריה בידוויל
 
אשמר קוצני
 
בוהיניה מגוונת
 
בוהיניית גלפין
 
ויסטריה סינית
 
חורש ארץ ישראלי
 
טקסודיון דו טורי
 
טרכלוספרון יסמיני
 
מללויקה
 
מקדמיה
 
ספלול נאה
 
פארון הכף
 
פיטוספורום גלוני ושיחי קריסה גזומים
 
קורדילין אוסטרלי
 
 
 
קינמון קמפורי
 
רומניה קליפורנית
 
שדרת תמר קנרי
 
שוטיה רחבת עלים
 
שיחי קריסה גזומים ככדורים
 
תצוגת מטפסים
 
קורס גיזום 2015
 
 
 
מבט על הגן
 
 

 

 

 

 

 

 

לצפייה בתמונות מן הגן הבוטני

מפת הגן הבוטאני וסידורי החלקות- מתוך תדריך למסיירים בגן, שנת 1980

 

 


מפה אינטראקטיבית של הגן הבוטני

מפה אינטראקטיבית של הגן הבוטני

generated QR Code


עיצוב: עצם הרעיון