| דף הבית | אודותינו | משאבי אנוש וארגון | בוגרים | מרכז מבקרים | להרשמה | גלעד לזכרם |
| French | English |


מקוה ישראל בראי ההיסטוריה
מקוה ישראל – עבר, הווה, עתיד
תאריכי יסוד בתולדות מקוה ישראל
תצהיר קראוזה לפיתוח החקלאות בנגב
תמונות היסטוריות
מקוה ישראל 1948-1870 היסטוריה חברתית
מקוה ישראל בין הפרויקט האליאנסי והפרוייקט הציוני 1918-1870
מקוה ישראל - היסטוריה תלמידית

 

מקוה ישראל – עבר, הווה, עתיד

חקלאות, התישבות חינוך ובטחון - מדינת ישראל

כאן זה התחיל

 
 
ביה"ס החקלאי מקוה ישראל, הוקם באפריל 1870 ע"י שארל נטר, שליח חב' "כל ישראל חברים בפאריס", במטרה לשמש מוסד חינוכי שבו ילמדו בני ישראל את תורת החקלאות וממנו יצאו להקים ישובים חקלאיים בכל רחבי הארץ ולהפריח את שממותיה. ואכן מהווה ביה"ס את הישוב היהודי הראשון בארץ ישראל בתקופה זו ובו התחנכו הבילויים והחלוצים מקימי המושבות והישובים השונים.
 
כאמור מנהלו הראשון של מקוה ישראל היה שארל נטר ואחריו כיהנו ה' שמאש יצחק, ד"ר זאב הרצברג, ה' הירש שמואל, אגרונום יוסף נייגו, ה' שמואל לופו, אליהו קראוזה, שכיהן 42 שנה, אגרונום אשר מלכין, ד"ר גדעון כץ שנשא בעול 32 שנה, דב ענבר והיום רונן צפריר.
 
בפועל הוקם מקוה ישראל ככפר נוער, הכולל את כל המוסדות הנחוצים בישוב כפרי, לרבות - בארות מים, מבני ציבור, בתי מגורים לתלמידים ולעובדים, ומתקנים שונים לעיבוד תוצרת חקלאית, מערכת הגנה, מוסדות כפר וכו'.
מאז הקמתו לפני קרוב ל- 137- שנים, לא נסגר ביה"ס אפילו לא ליום אחד, ולמדו בו עשרות אלפי תלמידים, יהודים ולא יהודים, שרכשו בו את השכלתם הכללית ואת הכשרתם המקצועית. מעבר לכך,  השתלמו במסגרת ביה"ס אלפי מתמחים בגילים שונים, שהוכשרו במשקו ובענפיו והפכו למומחים חקלאיים בגמר התמחותם.
ביה"ס כמרכז המחקר החקלאי בארץ. מוריו כתבו את ספרי הלימוד הראשונים בחקלאות ושימשו גם כמדריכים חקלאיים. מרבית הידע החקלאי ב- 50  השנים הראשונות נאסף, גובש ופורסם במקוה ישראל.
 
למן תחילת היווסדו שימש מקוה ישראל כמוסד קולט עליה. על תלמידינו הראשונים נימנו בני נוער שברחו מרדיפות אנטישמיות בארצות המזרח וצעירים יהודים רדופי פוגרומים ממזרח אירופה, פליטים מאסיה הקטנה ועוד, והם היוו יחד עם ילדי הארץ, את אוכלוסיית הפנימיה, ששימשה כמערכת קולטת, מגבשת ומלכדת נוער מארצות מוצא ומתרבויות שונות.
 
בגמר לימודיהם יצאו בוגרי מקוה ישראל לאלפיהם ליסוד ישובים חקלאיים מכל צורות ההתיישבות והם פזורים ברוב הישובים הכפריים והחקלאיים, קיבוצים, מושבים, מושבות חוות ובתי"ס חקלאיים, או - משמשים בתפקידי ארגון, ניהול, או המשיכו לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה במישור הטכני-חקלאי והם משמשים בתפקידי מפתח במחקר ופיתוח, בענפי הייצור, השיווק והניהול החקלאיים.
 
  בשנת 1938/9 הוקם במקוה ישראל, לפי בקשת הנהלת עה"נ, מדור דתי לצד המדור הכללי, שפעל במקוה ישראל מאז יסודו, כדי לקלוט בקרבו בני נוער מבתים דתיים ומסורתיים, שברחו ממערב אירופה ערב השואה. 2 המדורים - הכללי והדתי, פועלים במחיצה אחת למעלה מ60- שנה, תוך קיום בילטרלי המבוסס על הערכה הדדית, סובלנות התחשבות ואמון ביכולת לחיות זה לצד זה בשיתוף פעולה פורה.
 
מקוה ישראל תרמה את חלקה להגנת הארץ ובטחונה. מנקודה מבודדת, המגינה על עצמה בתקופת טרום המדינה, דרך ישוב ספר ונקודת משמר על אם הדרך מת"א לירושלים ולדרום ומרכז להתארגנות השיירות, ועד למלחמת המפרץ, עת העמיד המוסד שטחיו החקלאיים לרשות הבטחת ההגנה האווירית בגוש דן, חינך ביה"ס את תלמידיו לאהבת הארץ ולהגנה עליה. תלמידי המוסד שרתו בארגון ההגנה, הפלמ"ח, ובמסגרות אחרות. רבים התגייסו לצבא הבריטי, ומקומם של האחרים לא נפקד משום קרב או מערכה. מתקניו החקלאיים והמכניים של ביה"ס שימשו לא פעם לייצור כלי נשק ושיפוצם או לניסוי כלים ולאימונם. 
 
כיום לומדים בבית הספר כ- 1100 תלמידים. בית הספר, טיפח במשך כל השנים מסורת של התנדבות, היחלצות ומשימות ציבוריות ולאומיות, וניצול המסגרת הפנימייתית למילוי צווי השעה. ממוסד שראה מטרתו הראשונית ל"החזיר עטרת החקלאות ליושנה", דרך הכשרת בעלי מקצוע לעולם החקלאות ויישובם על הקרקע, חינוך דורות של חקלאים משכילים שהעמיקו והפיצו את הידע החקלאי, אימון וציוד לוחמים ומגינים, קליטת נוער עולה מכל פזורות ישראל. הענקת בית חם ומקלט לניצולי רדיפות בכל התקופות, גיבוש אוירה ישראלית יוצרת, ועד להקמת מערכת לימוד מודרנית ומשוכללת, כשהדגש עובר מן החינוך המקצועי הצרוף להענקת השכלה עיונית וטכנולוגית, אין ביה"ס שוקט על שמריו, והוא מחפש כל הזמן את הדרך כדי לענות על הצרכים החינוכיים והאתגרים הלימודיים של הדור החדש, מבלי להזניח את הערכים שטיפח המוסד ואשר בלעדיהם אין טעם לקיומנו בארץ זו.
 
חטיבות הביניים של ביה"ס נחשבות כמעולות בסביבה ומדגישות את הלימודים בנושאי איכות הסביבה ושימור אוצרות הטבע של המדינה על רקע הנעשה ביה"ס ובמשקו החקלאי המגוון.
 
בשנת תשס"ח הוקם מסלול ייחודי בשיתוף עם ממשלות ישראל וצרפת, הבית ספר הישראלי/צרפתי שלימים יתפקד כמדור עצמאי.
 
כמוסד השוכן בטבורו של גוש דן, ומוקף באזור אורבני רצוף, שומר ביה"ס על ייחודו כנאת ירק בלב המטרופולין  ושוקד על טיפוח גניו, חורשותיו ואתריו ההיסטוריים המושכים אלפי מבקרים בכל שבוע, ומהווים אבן שואבת ללימוד תולדות ההתיישבות ונופש בחיק הטבע. בשיתוף עם המועצה לשימור אתרים ומבנים טופחו בשנים האחרונות שוקמו המבנים ההיסטוריים שהם הפנינה של ההתיישבות היהודית החדשה, ועוד היד נטויה.
 
המשק החקלאי של מקוה ישראל נתמך מיחשוב, וכולל את ענפי הצומח - גידולי שדה ותעשיה, ירקות עצי פרי, פרדס וחממות.  ענפי החי – רפת, לול וענפי עזר - מיכון חקלאי והמוסך.
 
" מקוה ישראל מדבר על עצמו, ואין מה להוסיף ואין לגרוע
ד. בן-גוריון, י"א  סיון תש"ל"


 


עיצוב: עצם הרעיון